sales= income

Ngày đăng: 11:52 AM 11/08/2019 - Lượt xem: 1092

Bán hàng là ngành nghề tạo ra sự khác biệt cho con đường làm giàu cuả  mỗi con người.

 

Muốn  chốt sale thành công phải:

 

+ Kỉ năng bán hàng

+ Kỉ năng thuyết phục 

Facebook